Välkommen till Eks Mekaniska

Start »
Produkter » Affärsidé » Maskinpark »

 Maskinpark

    
   

Maskiner

11 st revolverautomater varav 4 st med magasin

1 st trådautomat

Efterbearbetning i form av t ex fräsning, gängning, slipning och montering.

Miljö

Oljedimman i svarvarna filtreras och kvar blir varm luft som skickas ut i lokalerna.

Eks Mekaniska Verkstad

Äddebo

568 92 Skillingaryd

Tel: 0370 - 730 10

Fax: 0370 - 730 94